FORBRUKER OG BÆREKRAFT 2023

Når: 30. mars klokka 9-10 (dørene åpner kl 08.30) Hvor: Vulkan 16, Oslo Gratis inngang. Vi serverer lett frokost. Siden 2020 har vi fulgt nordmenns forhold til natur, klima, miljø og sosial utvikling gjennom pandemi og stadig nye kriser. I fjor så vi at engasjementet for klimaendringer, naturvern og miljøforurensing økte under pandemien. Hvordan er situasjonen etter et år med krig i Europa og eskalerende levekostnader her hjemme? Tittel for årets rapport er Tid for handling. Vi vet at mange er utålmodige og vil at myndigheter og næringsliv skal ta grep som monner. Hvor mener folk at Norge må sette inn støtet? Hva tenker ulike grupper om forbruk og personlig ansvar? En av gjestene på lanseringen er Ellen Behrens, bærekraftsdirektør i Orkla. Orkla ble nylig inkludert på Global 100 Corporate Knights – listen over verdens mest bærekraftiges selskaper. Ellen vil fortelle hvorfor bærekraftig produksjon og forbruk er viktig for Orkla, hvordan de jobber og hvordan det er mulig å lykkes med nye måter å drive forretning på. Visste du at bærekraftige bedrifter slår markedet? Vinmonopolet er et annet norsk selskap som vil være en foregangsvirksomhet på bærekraft. Selskapet jobber systematisk med hele verdikjeden fra arbeidsforhold i åkeren til klimasmart emballasje. Elisabeth Biering, leder for bærekraftsarbeidet i Vinmonopolet, vil fortelle om hvordan de de jobber med sine leverandører for å endre produksjonsforhold og klimaavtrykk. Velkommen til fysisk seminar her på Vulkan!