Nyhetsbrev om Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Få jevnlige oppdateringer om arbeidet med å styrke både fastlegeordningen og resten av allmennlegetjenesten. Nyhetsbrevet vil også inneholde informasjon om Fastlegekonferansen.