Betalingsforsikring Agricard

Her kan du enkelt bestille eller avslutte en avtale om betalingsforsikring tilknyttet ditt Agricard Privat eller Agricard ansatt kort. Fyll ut skjemaet nedenfor så gjør vi resten av jobben. Du vil motta en bekreftelse på e-post, fra en av våre hyggelige kunderådgivere, så snart saken er ferdigbehandlet. Ved bestilling av betalingsforsikringen må følgende betingelser være oppfylt: • du må være over 18, men under 65 år, og på forsikringens startdato må ha fast bosted i Norge, og være medlem av norsk folketrygd • du må ha vært fast ansatt i minimum 50 % stilling i minimum 6 måneder sammenhengende eller være selvstendig næringsdrivende • du kan ikke motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning • du kan ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og kan ikke være kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall • du kan ikke ha mottatt personlig varsel om arbeidsledighet, varsel om permittering, eller annen grunn til å regne med forestående ufrivillig tap av arbeid